Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Koła i kluby zainteresowań

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań.
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Teatr Nie-Wielki

        
          „Teatr Nie – Wielki” jest zespołem teatralnym skupiającym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-kowanym i znacznym z klas gimnazjalnych i szkoły przysposabiającej do pracy. Podczas  spotkań warsztatowych uczniowie doskonalą swoje umiejętności wyrażania emocji przez ruch, ekspresję ciała, mimikę i animację rekwizytu.
W realizowanych  przedstawieniach aktorzy i animatorzy dokonują syntezy różnych form ekspresji teatralnej, m.in. teatru cienia , przedmiotu i ruchu.

Od 2003 roku zrealizowano  ponad 30 przedstawień:
2003- „W naszej szkole” , „Ptasie radio”    
2005-  „Czego boją się diabły”, „Wigilijna historia”
2006-  „Tajemnica dżungli”, „Żywioły”, Misterium wigilijne „Droga”   
2007-  „Sąd Neptuna”, „Ulica”, „Rzeźbiarz”  
2008- „Goście z Nieba” 
2009- „Romeo i Julia”, „Wachlarz – muleta”, „Manhattan”, „Na greckiej wyspie”, „Noc kupały”
2010-  „Tango”, „Don Kichot”, „Zakochany flecista” 
2012- „Uczeń czarnoksiężnika”, "  Święta noc"  
2013-„Cyrk” 
2014- „Sklep z zabawkami”   
2015- „Krasnale w wielkich kapeluszach”, „Boże Narodzenie słowem, dźwiękiem i barwą pisane”    
2017 „Biuro rzeczy znalezionych”

"Romeo i Julia"    2009

"Romeo i Julia"    2009

"Na greckiej wyspie"   2009

"Don Kichot"   2010

"Zakochany flecista"    2011

"Skąpiec"    2011

"Sklep z zabawkami"

"Uczeń czarnoksiężnika"    2012

 

Teatr Nie – Wielki  jest  laureatem wielu wydarzeń  artystycznych na terenie Polski: 
  • - II miejsce Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Maska”  w Ostrowie Wielkopolskim (2005)    
  • - I miejsce  Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Maska”   w Ostrowie Wielkopolskim (2006)   
  • - I miejsce Przegląd Zespołów Kolędniczych w Poznaniu (2006)    
  • - wyróżnienie II Wielkopolski Konkurs Tańca dla szkół i ośrodków specjalnych  (2007)   
  • - wyróżnienie VII Festiwal Radości i Uśmiechu „Lajkonik” w Krakowie (2007)                                            
  • - III miejsce Turniej Tańca „O złotą nutkę” w Kościanie (2009)    
  • - nagroda publiczności Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych w Tczewie (2009)  
  • - I miejsce Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” w Krakowie (2011) 
  • - wyróżnienie XV Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Maska” w Ostrowie Wielkopolskim (2016) 

 

 

 ZAPRASZAMY NA NASZE PRZEDSTAWIENIA  :-)

 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło krajoznawczo-turystyczne

         
GIMNAZJUM
Szkolne koło krajoznawczo- turystyczne od wielu lat promuje wśród starszej młodzieży turystkę oraz zdrowy styl życia. Uczniowie zwiedzają Wielkopolskę oraz miasta województw ościennych. Podczas podróży rozwijają swoje zainteresowania turystyczne, kształtują umiejętność współdziałania w grupie oraz właściwe zachowania w miejscach publicznych (muzeach, restauracjach, wystawach itp.) i środkach komunikacji miejskiej.
Najczęściej uczniowie wracają do  Puszczykowa, Kórnika, Gniezna, Torunia oraz Wrocławia.
Opiekunami koła są Magdalena Galbierczyk i Magdalena Radzikowska

 


SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im J. Tuwima w Poznaniu działa Koło Obieżyświat, które zrzesza uczniów Szkoły Podstawowej.
Głównym celem działania koła jest rozwijanie zainteresowań naszym pięknym miastem Poznaniem.
Podczas zajęć kształtujemy umiejętność korzystania z mapy, planu miasta, kompasu czy busoli. Doskonalimy umiejętność współdziałania w grupie oraz wyrabiamy postawy właściwego zachowania się w miejscach publicznych takich jak środki komunikacji publicznej, muzea, restauracje, wystawy itp. Zwracamy uwagę na postawy poszanowania przyrody i odpowiedzialności za jej stan. Doskonalimy koordynację wzrokowo- ruchową i dużą motorykę, a uczucie patriotyzmu nie jest nam obce.
Wycieczki odbywają się w różne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, by każdy uczeń który wyrazi chęć mógł w nich uczestniczyć.
Opiekunowie: K. Wieczorowska, A. Zakrzewska
 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Klub Zielonych

Klub Zielonych to koło zainteresowań prowadzące od wielu lat działalność o charakterze ekologicznym. Należą do niego uczniowie szkoły podstawowej, ale w zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Na terenie szkoły dzieci uczą się zasad odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi i roślinami, poznają zasady postępowania zielonego konsumenta, sposoby oszczędzania energii i wody, segregowania i zmniejszania ilości odpadów, dbałości o czystość powietrza oraz życia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od lat nasi uczniowie uczestniczą w akcjach i projektach ekologicznych organizowanych na terenie Poznania, np. Poznań – Wiosenne Porządki, Sprzątanie Świata. Opiekunem koła jest nauczycielka przyrody Magdalena Daniel.

 

 

 Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło "ENDORFINKI"


            Od 8 lat w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu działa koło taneczne „Endorfinki”. Należą do niego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z roku na rok przybywa do naszego koła nowych miłośników tańca. Zajęcia odbywają się co tydzień. Ich celem jest wprowadzenie dziecka we wspaniały świat tańca, zabawa tym tańcem, rozwijanie wyobraźni i pamięci, wyrażanie swoich emocji poprzez taniec, rozwój fizyczny, kształtowanie sylwetki dziecka, oraz rozwijanie kultury osobistej.  Co roku występujemy na uroczystościach szkolnych: pikniki rodzinne, Pasowanie na Ucznia Naszej Szkoły, Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, zakończenie roku szkolnego. Prezentujemy się również na przeglądach i festiwalach w naszej szkole i poza szkołą: Przegląd Folklorystyczny, Występ z okazji Dnia Ziemi, Ogólnopolski Przegląd Artystyczny organizowany przez OSW dla Niesłyszących, Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, Turniej Tańca Sportowego.

 

Opiekun koła:  Anita Zakrzewska
 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zespół muzyczno-teatralno-liturgiczny

 
Zespół muzyczno-liturgiczno-teatralny jako oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 działa już od 2003 roku.
Zespół muzyczno-liturgiczno-teatralny został założony przeze mnie w wyniku obserwacji rodzących się potrzeb samych uczniów, jak i nowych potrzeb szkoły. Od samego początku istnienia koła zainteresowań jego działania połączone były ze szkolnym rokiem katechetycznym i szeroko pojętym wychowaniem religijnym. Na początku działania oparte były o innowację pedagogiczną a od kilku ostatnich lat łączą się ściśle z realizowaną praktyką szkolną – „Programem wychowania religijno-etycznego”.
Uczestnikami koła są uczniowie z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (z przewagą umiarkowanej niepełnosprawności) głównie ze szkoły podstawowej ostatnich klas oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
Rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań w zakresie szeroko pojętej kultury religijnej to priorytet w pracy z uczniami.
 

 
Jedną z wykorzystywanych z młodzieżą form pracy jest tworzenie prostych form kultury religijnej takich jak:
- przedstawień o tematyce religijnej,
- koncertów piosenek religijnych,
- nabożeństw, poprzez aktywne metody pracy: ekspresji muzyczno-ruchowej
(głównie opartej na dramie i pantominie), ekspresji plastycznej, doświadczania bezpośredniego, praktycznego działania, pracy w grupach.
Założone w autorskim programie koła zainteresowań cele i treści, odbywają się poprzez:
- coroczną pracę nad opracowanym projektem edukacyjnym,
- zajęcia ze śpiewu z akompaniamentem gitary klasycznej,
- czynny udział w Liturgii Eucharystycznej (czytanie lekcji, śpiew psalmu, modlitwa powszechna, przygotowanie darów, śpiew pieśni),
- aktywne uczestniczenie w realizacji praktyki szkolnej,
- aktywne uczestniczenie w życiu religijnym i kulturalnym szkoły i lokalnych parafii,
- udział w przeglądach piosenek religijnych,
- przedstawień o tematyce religijnej, koncertów, nabożeństw,
- udział w pielgrzymkach, wycieczkach do miejsc kultu religijnego, nabożeństwach i koncertach twórców muzyki religijnej/sakralnej,
 
Podczas ostatnich lat uczniowie realizowali następujące projekty:
Rok szkolny 2013/14
„Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia”.
Rok szkolny 2014/15
„Poznajemy pieśni lednickie – pieśni uwielbienia”.
Rok szkolny 2015/16
„Błogosławieni Miłosierni – z błogosławieństwami w drodze na ŚDM w Krakowie 2016”.
Rok szkolny 2016/2017
„Być dobrym jak chleb” – poznajemy pieśni eucharystyczne.
Każdy z tych projektów kończył się koncertem zorganizowanym dla Rodziców, społeczności szkoły i parafian kościoła pw. św. Małgorzaty. Każdego roku szkolnego młodzież prezentowała się szerszej publiczności na przeglądach piosenek religijnych m.in.:
- w Swarzędzu na „Anielskim Śpiewograniu”,
- w poznańskiej Parafii pw. św. Ojca Pio na I Przeglądzie Piosenek Maryjnych,
- w poznańskiej parafii pw. św. Jerzego na Przeglądach Piosenki Religijnej Szkół Specjalnych.
Kolędowaliśmy w pobliskim DPS-ie przy ulicy Konarskiego. Kilkukrotnie uświetnialiśmy swym śpiewem spotkania noworoczne pracowników i emerytów na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym.
Niezwykle ważnym doświadczeniem dla uczestników koła są wspólne wyjazdy do miejsc kultu religijnego.
W roku 2014 udaliśmy się do poznańskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
W  roku  2015  doszło do wyjazdu  na  Pola  Lednickie  gdzie  ugościł  nas śp. Ojciec Jan Góra – odprawił dla nas Mszę Świętą, opowiedział o Lednicy, miłości do Jana Pawła II. Poznaliśmy Centrum Myśli Jana Pawła II, zwiedziliśmy rozległe tereny lednickie, przeszliśmy przez Bramę Rybę.
W czerwcu 2016 roku udało się zabrać grupę 12 osób najbardziej zaangażowanych w pracę koła i wyjechać na 3-dniową pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik.
W roku szkolnym 2017/2018 planujemy pokłonić się Matce Bożej w Częstochowie.
 
Opiekun  koła: Monika Maciejewska

 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło języka niemieckiego

Kółko języka niemieckiego istnieje w ZSS nr 105
już od kilunastu lat.
Opiekunem koła jest nauczyciel j. niemieckiego
p. Aneta Ławniczak.
 
Głównym celem edukacyjnym kółka języka niemieckiego jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz poszerzanie słownictwa, doskonalenie poprawności wymowy i prawidłowego akcentowania w j.niemieckim, powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni, zasad ortograficznych i gramatycznych w j. niemieckim. Uczestnikami kółka są uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej i klas II-III Gimnazjum Specjalnego.
 
Co roku kółko stawia przed sobą zadania, które stopniowo realizuje.
 
 
W latach 2006/2007 wystawione zostało w naszej szkole po raz pierwszy   przedstawienie niemieckojęzyczne na podstawie baśni braci Grimm ”Die Bremer Stadtmusikanten”-„Muzykanci z Bremy”
 
W latach 2007/2008 kółko przygotowało i pokazało wszystkim uczniom i nauczycielom przedstawienie słowno-muzyczne
„Wir lernen Deutsch” - „Uczymy się j. niemieckiego”
 

W latach 2008/2009 uczestnicy kółka zaprezentowali scenkę jasełkową w j. niemieckim z popularną kolędą ”Stille Nacht” – „Cicha noc”.
 

 

  

Od roku 2009/2010 w ramach kółka przygotowywany jest Szkolny Dzień J. Niemieckiego, w którym biorą udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II i III etapu nauczania.
Cykliczne spotkania w ramach Dnia J. Niemieckiego mają na celu powtórzenie wiadomości oraz usystematyzowanie wiedzy krajoznawczej. Uczniowie mają co roku okazję na wesoło, z humorem i w ruchu utrwalić umiejętności językowe i szlifować kompetencję międzykulturową
W przygotowaniu Dnia J. Niemieckiego opiekuna kółka wspiera p. Katarzyna Modrzejewska.
 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013  proponowane były dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce indywidualne bądź grupowe, przygotowanie poszczególnych uczniów do egzaminu z j. niemieckiego, koniec III klasy gimnazjum oraz gry i zabawy utrwalające i systematyzujące wiadomości i umiejętności na różnych etapach nauczania.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach kółka j. niemieckiego odbywają się zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z j.niemieckiego. Uczniowie, którzy mają istotne trudności w nabywaniu nowych kompetencji językowych mogą indywidualnie lub w niewielkich grupach uzupełnić braki w wiadomościach i opanować umiejętności językowe objęte programem nauczania danej klasy.
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło pływackie

 
Oswajanie z wodą oraz nauka pływania realizowane są dwutorowo. Dzieci młodsze oraz młodzież rozpoczynająca swą przygodę z pływaniem uczestniczą w zajęciach, które odbywają się dwa razy w tygodniu w Centrum Pływania i Fitnesu "FitSwim" w Poznaniu.
Starsi uczniowie mogą kontynuować naukę i doskonalenie pływania na zajęciach Koła Pływackiego, które odbywają się w poniedziałki pod opieka Anny Bartkowiak na Termach Maltańskich.
Zajęcia na obu pływalniach realizowane są zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i pozalekcyjnych kół sportowych.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne trzeba tylko wypełnić kartę kwalifikacyjną na zajęcia.
Udział w zajęciach umożliwia uczniom rozwijanie czucia własnego ciała w wodzie, naukę bezpiecznego korzystania z kąpielisk, kształcenie umiejętności pływania, doskonalenie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej, doskonalenie koordynacji ruchowej oraz korygowanie zaburzeń w postawie ciała.
Uczniowie kształtują prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne, uczą się aktywnego spędzania czasu wolnego, pokonują własne słabości i ograniczenia.
Reprezentacja naszej szkoły od wielu już lat zdobywa medale na Mistrzostwach, zawodach pływackich organizowanych przez Fundację Akademii Wychowania Fizycznego, Olimpiady Specjalne i Nasza Szkołę.
W Studio Pływania Zdrowotnego MBP na Wildzie organizowane są lekcje pokazowe dla rodziców.
 
 
 
Nauczyciele wf prowadzący zajęcia na pływalniach – mgr Ewa Maruszewska, mgr Anna Bartkowiak, mgr Dorota Stypa, mgr Marek Błażejak, mgr Jacek Olewniczak, mgr Łukasz Maćkowiak, mgr Robert Młynarczyk.


 
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło taneczne

Zajęcia ruchowe przy muzyce realizowane są zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i pozalekcyjnych zajęć koła sportowego.
Spotkania kółka tanecznego odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu, w sali gimnastycznej naszej szkoły. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość spontanicznej odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno- ruchowej. Zajęcia pozytywnie wpływają na doskonalenie wrażliwości muzycznej, poprawę sprawności fizycznej ogólnej poprzez ćwiczenia przy muzyce, doskonalenie koordynacji oraz pamięci ruchowej, rozwijanie umiejętności planowania ruchu w przestrzeni, kształcenie estetyki ruchu, zamiłowanie do tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Zespół „Cheerleaders” od kilku lat godnie reprezentuje naszą szkołę w przeglądach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, dopinguje szkolnej drużynie sportowej podczas rozgrywek i turniejów, uczestniczy w różnego rodzaju pokazach.

ZSS nr 105 w Poznaniu jest organizatorem „Przeglądu Tańca Sportowego”(wcześniej Mistrzostwa Poznania w Tańcu Sportowym), w którym udział biorą szkoły miasta Poznania.

Opiekunowie koła tanecznego i zespołu „Cheerleaders” – mgr Ewa Maruszewska, mgr Dorota Stypa.

Najważniejsze osiągnięcia:

2010 – I miejsce w Turnieju Tanecznym o „Złotą Nutkę” w Kościanie

2011 – IV miejsce w Turnieju Tanecznym o „Złotą Nutkę” w Kościanie

2011 – I miejsce w „I Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”

2012 – Wyróżnienie w Turnieju Tanecznym o „Złotą Nutkę” w Kościanie

2012 –III miejsce w „II Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”

2013 - II miejsce w "III Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”

2014 - Wyróżnienie w „IV Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”

2015 - Wyróżnienie w „V Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”

2016 - Wyróżnienie za udział w Przeglądzie Tańca Ludowego

2016 - Wyróżnienie w "VI Przeglądzie Tańca Sportowego"

2017 - Organizacja „VII Przeglądu Tańca Sportowego”.
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło narciarsko-rowerowe

Zajęcia koła odbywają się w soboty, prowadzą je nauczyciele wychowania fizycznego Grzegorz Radzikowski i Marek Błażejak. Jednodniowe wycieczki rowerowe organizowane są w miesiącach wrzesień- październik i kwiecień-czerwiec. Podczas wycieczek zwiedzaliśmy: Kórnik, Bnin, Zaniemyśl, Wielkopolski Parka Narodowy, Rogalin, Rogalinek, Kobylnicę, tereny wokół
Malty w Poznaniu. Co roku organizowany jest obóz rowerowy nad Półwyspie Helskim, gdzie nasi uczniowie mogą doskonalić umiejętność poruszania się po drogach i ulicach.
W miesiącach październik– marzec odbywają się zajęcia narciarskie na stoku Malta Ski. Uczniowie należący do Koła mogą doskonalić swoje umiejętności jazdy na nartach.
 
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Klub "Wesołe iskierki"

          Klubu zrzesza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Poprzez zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy sensoryczne, aktywność kulinarną i ruchową poznajemy się nawzajem, współpracujemy i pomagamy sobie. W tym roku szkolnym realizujemy zadania dotyczące kultywowania lokalnych tradycji – pieczenia rogali, wspólnego kolędowania, przygotowania gaika wiosennego.
 

 Opiekunami Klubu są pani Monika Ślebioda oraz pani Dorota Pomorska.
 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klub podróżnika

 
 
Klub Podróżnika powstał w 2009 roku, z myślą o uczniach z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, którzy nie mają możliwości korzystania z wycieczek proponowanych w biurach podróży.  Klub miał w założeniu zrzeszać maksymalnie 15 dzieci i młodzieży. Obecnie w wycieczkach uczestniczy grupa 30 uczniów, na przemian w zależności od rodzaju wyjazdu. Dzięki tym wyjazdom uczniowie mają okazję poznać i zwiedzić najważniejsze miasta Polski, zobaczyć ich zabytki, spędzić radośnie weekendowy czas w gronie kolegów z różnych zespołów klasowych, poczuć atmosferę zjedzenia posiłków w restauracjach oraz możliwość przejechania się niekiedy pierwszy raz w życiu różnymi środkami lokomocji.
 
 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło PCK

Szkolne koło PCK promuje w naszej placówce zdrowy styl życia,  nawyki prozdrowotne a także wdraża młodzież do pomocy osobom potrzebującym .
Uczniowie  starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klas przysposabiających do pracy z powodzeniem biorą udział w międzyszkolnych konkursach dotyczących zdrowia oraz realizują liczne projekty związane z tymi zagadnieniami.
Opiekunami koła są Magdalena Galbierczyk i Arleta Pyszna
 

 

 Początek strony

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło "Tropiciele historii"

Spotkania uczniów klasy I gimnazjum uczęszczających na zajęcia kółka odbywają się raz w tygodniu.
W miesiącu październiku przenieśliśmy się w czasy prehistoryczne. Naśladując ludzi pierwotnych uczniowie wykonali strzały z kamiennymi grotami, malowidła ścienne (na kartonie), mielili mąkę na żarnach, uczyli się pleść liny. Skosztowaliśmy również placków z mąki żytniej i orkiszowej. Zapoznaliśmy się także z prehistorycznymi miejscami kultu religijnego i wykonaliśmy makietę Stonehenge.
 

 

Podczas kolejnych zajęć odbyliśmy wycieczkę do Muzeum Archeologicznego. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy i przedyskutowaliśmy wystawę obrazująca czasy Neolitu oraz wystawę prezentująca życie pierwszych Słowian.

 

 


W miesiącu listopadzie przenieśliśmy się do Starożytnego Egiptu. Uczniowie poznali panteon bogów egipskich i zapoznali się ze zwyczajem mumifikacji. Przeszliśmy też kurs pisma egipskiego - hieroglifów. Na zajęciach powstały dwie makiety historyczne - piramidy i Zikkurat. Zaprojektowaliśmy też  strój Kleopatry. Korzystając ze zgromadzonych rekwizytów stworzyliśmy scenografię do krótkiego filmiku o Starożytnym Egipcie, w którym wzięli udział wszyscy „Tropiciele historii”. W miesiącu listopadzie przeniesiemy się do dwóch cywilizacji starożytnych: Izraela i Indii.
 

FILM
autor: Łukasz Hampel

 

Kółko historyczne działające w naszej szkole realizuje projekt „Podróże w czasie – z wizytą u naszych kolegów ze starożytnych cywilizacji”. Poznaliśmy już czasy prehistoryczne, cywilizacje starożytnych Babilończyków, Sumeryjczyków, Egipcjan, Majów. Podczas zajęć mających miejsce bezpośrednio po feriach zimowych odwiedziliśmy największą cywilizację dalekiego wschodu - Chiny starożytne.

 

 

Starożytne Chiny - ceremoniał parzenia herbaty

 

 

Starożytne Chiny: jedzenie pałeczkami ; symbol smoka w tatuażu wodnym

 

 

Cywilizacje Majów i Egipcjan - tworzenie makiet świątyń oraz grobowców

Starożytny Egipt - tworzenie alfabetu hieroglificznego

 

W miesiącu styczniu, uczniowie klasy I gimnazjum należący do kółka historycznego „Tropiciele Historii” poznali dzieje, kulturę i religię Hebrajczyków. Ta obszerna i ciekawa tematyka została zobrazowana przez nas w trzyczęściowym filmie, poświęconym: losom Narodu Wybranego w okresie starożytności, tradycji żydowskiej i religii judaistycznej. Zapraszamy do obejrzenia efektów podróży w czasie „Tropicieli Historii”, zamieszczonych w zakładce „Nasze filmy”.

 

            Członkowie koła zainteresowań historycznych “Tropiciele historii” w tym roku podążają śladami polskich bohaterów XX wieku. Będą zatem przemierzać gabinety wielkich polityków jak Roman Dmowski czy Józef Piłsudski, pola bitew Powstania Wielkpolskiego i II wojny światowej oraz lasy, w których walczyli Żołnierze Niezłomni. Tropiciele będą mogli zapoznać się z losami opozycjonistów czasów PRL-u oraz ludzi budujących Polskę po roku 1989 roku.
Podczas spotkań naszego koła zainteresowań będziemy mogli stworzyć patriotyczne pomoce dydaktyczne takie jak kotylion lub opaska powstańcza. Będziemy także oglądali archiwalne zdjęcia, filmy, a być może usłyszymy na własne uszy relacje osób uczestniczących w walkach o wolną Polskę! Odwiedzimy muzea dotyczące historii tych wszystkich wydarzeń.
Członkowie koła będą w tym roku uczestniczyli w projektach historycznych. Jednym z nich jest projekt “Na imię mam Wolność” skupiający się na Polakach walczących o tę ponadczasową wartość w XX wieku. Kolejnym jest projekt “Podróże w czasie. Z wizytą w Wielkopolsce Piastów.”, który traktuje o początkach Polski i naszego regionu. Innym jest projekt BohaterON, który skupia się na przybliżeniu tematyki Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania Warszawskiego oraz historii Żołnierzy Niezłomnych.
Tropiciele przez cały ten rok będą przygotowywać się do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Finałem tych działań będzie stworzenie kapsuły czasu z przedmiotami z 2018 roku, którą przekażemy do ukrycia na 100 lat. Być może na 200-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ktoś otworzy naszą kapsułę i sam zostanie tropicielem historii!
Zapraszamy do wspólnej historycznej podróży!
 

CHINY

INDIE

ŚREDNIOWIECZE

 CHRZEST POLSKI

KLASYCZNY POZNAŃ

 

 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło „Świetliki”


Od 12 lat w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu działa koło artystyczno- muzyczne "Świetliki". Należą do niego uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i klas przysposabiających do pracy. Z roku na rok przybywa do naszego koła nowych miłośników muzyki. Zajęcia odbywają się co tydzień. Ich celem jest rozwiniecie u uczniów  wyobraźni i pamięci, wyrażanie swoich emocji i rozwój fizyczny.Co roku występujemy na uroczystościach szkolnych, piknikach, Dniu Nauczyciela, Kolędowaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, dzięki któremu finansowane są obiady dla uczniów Naszej Szkoły.
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło ogrodnicze „Zielono zakręceni”

 

               Koło rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2017 roku  i jest  odpowiedzią na ogrodnicze  zainteresowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, na przyszkolnych terenach zielonych lub w pracowni hodowli roślin. Ich celem jest zapoznanie młodzieży ze sposobami uprawy oraz pielęgnacji roślin doniczkowych i gruntowych oraz ukazanie, że ogrodnictwo może być zarówno zawodem,  jak i pasją.
 

 

Opiekunem koła jest Magdalena Galbierczyk

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klub Młodego Wolontariusza

             W roku szkolnym 2017/2018 powstało nowe koło zainteresowań – Klub Młodego Wolontariusza. Skupia ono w swoich szeregach uczniów, którzy pragną pomagać innym, którzy chcą rozwijać posiadane umiejętności, osoby wrażliwe na potrzeby szkolnego środowiska. Członkowie klubu już teraz niosą pomoc przy organizacji zajęć dla młodszych kolegów w świetlicy szkolnej m.in.: czytają im książki, organizują zajęcia gimnastyczno-taneczne, pomagają w wykonaniu prac plastycznych, konstruują budowle z klocków, układają puzzle, rozmawiają... Klub Młodego Wolontariusza zgłosił chęć pomocy w organizacji imprez szkolnych oraz we wszelkiego rodzaju akcjach organizowanych na terenie szkoły.

 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na wesoło na ludowo

               Z inicjatywy p. Magdaleny Kołodziejczyk oraz instruktora tańca ludowego Leszka Jaroszewskiego powstało we wrześniu 2015r. koło tańców i zabaw folkloru wielkopolskiego „ Na ludowo, na wesoło”. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu z grupą 12 osób. Zespół tworzą dziewczęta i chłopcy klas szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.  Celem koła jest propagowanie tańców i zabaw ludowych Wielkopolski oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu oraz obcowania z dziełami sztuki. Zespół „Na ludowo, na wesoło” bierze czynny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych oraz w przeglądach tanecznych szkół specjalnych. W związku z dużym zainteresowaniem i popularnością zespołu, koło w przyszłym roku szkolnym planuje jego powiększenie o nowe osoby.  

Pozdrawiają opiekunowie koła:
Magdalena Kołodziejczyk
Leszek Jaroszewski
 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klub Olimpiad Specjalnych "Lokomotywa"

 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy biorąc cykliczny udział w zawodach pływackich, biegowych, narciarskich, tanecznych oraz wielu innych.
Udział w Olimpiadach Specjalnych daje możliwość przystąpienia do regularnych treningów oraz rywalizacji w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznowiliśmy zajęcia z piłki nożnej. Trenerzy Łukasz Maćkowiak oraz Marek Błażejak, prowadzą treningi piłki nożnej w każdy piątek w godzinach 14:30-16:30. Przy sprzyjającej pogodzie grupa trenujących ćwiczy na boisku ze sztuczną na Osiedlu Warszawskim, w razie niepogody Salę szkolną udostępnia ZSS 105. W ramach współpracy z Lechem Poznań, zawodnicy koła piłkarskiego otrzymali komplet strojów oraz piłki nożne. Treningi służą nie tylko dobrej zabawie, ale dają także możliwość przygotowania drużyny do zawodów szkolnych.
W październiku reprezentacja szkoły miała okazję pokazać się z bardzo dobrej strony podczas turnieju organizowanego przez Zss 101 przy ul. Swoboda 4, gdzie nie przegrała żadnego ze swoich meczów. Podczas zajęć uczestnicy nabywają nie tylko umiejętności gry w piłkę nożna ale także poznają zasady uczciwej rywalizacji sportowej, a także zasady Fair Play.

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło chemiczno-fizyczne "Dlaczego? Po co? Jak?"

               Koło chemiczno - fizyczne "Dlaczego? Po co ? Jak?" pozwala uczniom zgłębiać tajniki  nauk przyrodniczych. Na zajęciach młodzież ma okazję przygotować oraz przeprowadzić doświadczenia. Osiągnięte efekty przynoszą uczniom dużo radości, a co ważniejsze rozbudzają ich ciekawość poznawczą. Uczestnicy koła mają również okazję powtórzyć  wiedzę, zrozumieć zagadnienia z zakresu chemii i fizyki. Uczniowie, uczestniczący w kole "Dlaczego? Po co? Jak?" biorą udział w zajęciach przygotowanych przez Wydział Fizyki UAM oraz Noc Naukowców.

 

Początek strony 

 

 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502