Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Koła i kluby zainteresowań

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań.
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Teatr Nie-Wielki

         Od kilkunastu lat w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu działa grupa teatralna, obecnie skupia ona uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.
Pod czujnym okiem instruktorów (Magdalena Dziobak, Agata Janicka, Barbara Koenig, Agata Wenzel – Sałata) odbywają się cotygodniowe warsztaty teatralne, na których uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności aktorskich oraz zapoznania się z różnymi technikami teatralnymi. Corocznie przygotowujemy przed-stawienia teatralne, które prezentujemy na forum szkoły oraz na przeglądach i festiwalach.
 

 

"Romeo i Julia"    2009

(Jarek, Grzegorz, Asia)

 

"Na greckiej wyspie"   2009

(Przemek, Karolina, Marta, Magda, Paulina, Paweł)

 

"Don Kichot"   2010

(Łukasz, Ewa, Danusia, Ania, Sylwia)

 

"Zakochany flecista"    2011

(Marta, Karolina, Piotr, Arek, Dorota, Przemek, Iza, Marcin, Łukasz, Sylwia, Ania, Ewa, Sandra, Janek, Mariusz)

 

"Skąpiec"    2011

(Lidka, Marta, Przemek, Marta, Łukasz, Arek, Ania, Iza, Janek, Kamil, Jarek, Filip, Madzia)

 

"Uczeń czarnoksiężnika"    2012

(Arek, Łukasz, Karolina)

 

 ZAPRASZAMY NA NASZE PRZEDSTAWIENIA  :-)

 

Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło teatralno-muzyczne "Rytm"

W roku szkolnym 2104/2015 koło zawiesiło swoją działalność.
 

  
 
Koło taneczne RYTM działa w Zespole Szkół Specjalnych od wielu lat. Na zajęcia uczęszczają uczennice w różnym wieku, zarówno z klas szkoły podstawowej, jak i gimnazjalnej. Bierzemy udział w licznych konkursach, przedstawieniach i przeglądach godnie reprezentując naszą szkołę. Z wielu przywozimy nagrody specjalne i wyróżnienia. Dziewczynki poprzez taniec
i realizację różnych projektów tanecznych, w których zespół bierze udział, kształcą wiele umiejętności z zakresu estetyki ruchu, muzykalności i poczucia rytmu. Zajęcia taneczne poprawiają również koordynację słuchowo-ruchową, poczucie świadomości własnego ciała oraz rozbudzają aktywność twórczą. Na naszych zajęciach uczennice uczą się współdziałać w grupie, uczą się czuć odpowiedzialnym za koleżankę z zespołu, a dzięki obyciu ze sceną przełamują zahamowania przed ekspozycją na scenie, nieśmiałość, a co najważniejsze wzmacniają poczucie własnej wartości.
 
  
 Na zajęcia serdecznie zapraszają opiekunki koła: Irmina Mokijewska, Małgorzata Choromańska, Magdalena Matuszkiewicz.

 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło turystyczne "Obieżyświat"

         
GIMNAZJUM
Szkolne koło krajoznawczo - turystyczne "Obieżyświat" od wielu lat promuje wśród gimnazjalistów turystkę oraz zdrowy styl życia. Uczniowie zwiedzają Wielkopolskę oraz miasta województw ościennych.  Podczas podróży rozwijają swoje zainteresowania turystyczne, kształtują umiejętność współdziałania w grupie oraz właściwe zachowania w miejscach publicznych (muzeach, restauracjach, wystawach itp.) i środkach komunikacji miejskiej.
Dotychczas gimnazjaliści odwiedzili, między innymi,: Puszczykowo, Kórnik, Gniezno, Biskupin, Toruń, Wrocław.

 


SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im J. Tuwima w Poznaniu działa Koło Obieżyświat, które zrzesza uczniów Szkoły Podstawowej.
Głównym celem działania koła jest rozwijanie zainteresowań naszym pięknym miastem Poznaniem.
Podczas zajęć kształtujemy umiejętność korzystania z mapy, planu miasta, kompasu czy busoli. Doskonalimy umiejętność współdziałania w grupie oraz wyrabiamy postawy właściwego zachowania się w miejscach publicznych takich jak środki komunikacji publicznej, muzea, restauracje, wystawy itp. Zwracamy uwagę na postawy poszanowania przyrody i odpowiedzialności za jej stan. Doskonalimy koordynację wzrokowo- ruchową i dużą motorykę, a uczucie patriotyzmu nie jest nam obce.
Wycieczki odbywają się w różne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, by każdy uczeń który wyrazi chęć mógł w nich uczestniczyć.
Opiekunowie: K. Wieczorowska, A. Zakrzewska
 

  

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Klub Zielonych

Klub Zielonych to koło zainteresowań prowadzące od wielu lat działalność o charakterze ekologicznym. Należą do niego uczniowie szkoły podstawowej, ale w zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Na terenie szkoły dzieci uczą się zasad odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi i roślinami, poznają zasady postępowania zielonego konsumenta, sposoby oszczędzania energii i wody, segregowania i zmniejszania ilości odpadów, dbałości o czystość powietrza oraz życia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od lat nasi uczniowie uczestniczą w akcjach i projektach ekologicznych organizowanych na terenie Poznania przez różne urzędy i placówki, np. Szkoła pod Palmami, Dzień ze Środowiskiem dla Małych i Dużych, Piknik Odpadowy, Poznań – Wiosenne Porządki, Sprzątanie Świata. Opiekunem koła jest nauczycielka przyrody Magdalena Daniel.
 

 

 Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Koło "Zabawa w taniec"

Koło taneczne „Zabawa w taniec” powstało z myślą o dzieciach najmłodszych. Należą do niego uczniowie z klas I-III. Od tego roku oferta koła zainteresowała również uczniów z klasy IV.  Zajęcia odbywają się cyklicznie 1 raz w tygodniu. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość spontanicznej i twórczej ekspresji muzycznej. Dzieci wyczuwają rytm, rozwijają wyobraźnię i pamięć, wyrażają swoje emocje poprzez taniec. Taniec wpływa na rozwój fizyczny, kształtuje sylwetkę dziecka oraz rozwija kulturę osobistą. Swoje umiejętności prezentujemy na uroczystościach szkolnych (np. jasełka, spotkanie wigilijne) i rodzinnych (np. Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka), oraz festynach lokalnych (np. Dzień Sąsiada).
 

 
Opiekun koła: Anita Zakrzewska

 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zespół muzyczno-teatralno-liturgiczny

 
Zespół liturgiczno – muzyczno – teatralny działa w naszej szkole od wielu lat.     
Jego zadaniem jest włączanie dzieci i młodzieży w życie religijne, przekazywanie zasad i norm. W ramach pracy zespołu przygotowuje się dzieci do służby liturgicznej podczas Mszy świętych i nabożeństw. Biorą One udział w: czytaniach, oprawie muzycznej, służbie ołtarza. W okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowujemy i wystawiamy w kościele sceny biblijne w formie inscenizacji teatralnych.
 

 
Każdego roku szkolnego w miesiącu wrześniu wyjeżdżamy z młodzieżą, przygotowującą się do bierzmowania, na pielgrzymkę organizowaną przez Caritas do Gostynia na Świętą Górę. W październiku cała szkoła uczestniczy w modlitwie różańcowej podczas Szkolnego Dnia Różańca. W tym roku modliliśmy się na Placu Bernardyńskim w kościele Ojców Franciszkanów. Corocznie, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły biorą udział w Mszy św. za zmarłych uczniów, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. W tej uroczystej Mszy św. uczestniczą rodziny zmarłych. Następnie udajemy się na cmentarze, by tam pomodlić się  przy grobach zmarłych. W okresie wiosennym szkoła podstawowa uczestniczy w pielgrzymce organizowanej do Pniew. Prawie co roku, w maju lub czerwcu, młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum odwiedza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Piątkowie w Poznaniu, a młodzież bierzmowana wyjeżdża na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu.
 
Opiekunowie Zespołu liturgiczno-muzyczno-teatralnego: Halina Monkiewicz, Barbara Piasek, Monika Maciejewska, Robert Dąbrowski.

 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Koło plastyczne "Tworzy-My" 
 

Zajęcia koła przeznaczone są dla uczniów naszej szkoły z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i odbywają się w cyklu cotygodniowym. Założycielami a także opiekunami koła od kilku lat jest Pani Elżbieta Jaśkowiak i Paulina Roszyk. Na zajęciach uczniowie mają możliwość poznania i wykorzystania różnorodnych narzędzi i materiałów plastycznych, czy collagu, podejmując takie czynności jak malowanie, rysowanie czy modelowanie. Zajęcia często opierają się na zabawie barwą, narzędziem malarskim czy wykorzystywaniem w pracy różnej faktury.
 
 
Prace wykonane przez członków koła wystawiane są każdego roku na gazetkach i wystawach szkolnych, niektóre z nich z zaprezentowane zostały społeczności lokalnej na Śródce w oknach wystawienniczych pomieszczenia Centrum Integracji Społecznej należącego do Wydziału Rewitalizacji Miasta Poznania.
W kwietniu 2010r. uczniowie należący do koła mieli przyjemność wziąć udział w wernisażu swoich prac  w wystawie pt.: „Świat moimi oczami” zorganizowanej przez opiekunów koła w Galerii „Starówka” Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 w Poznaniu.
 
Kolejna wystawa prac w tej galerii miała miejsce w czerwcu 2013r. Nasze prace systematycznie prezentowane są od 2014r. w śródeckich kawiarniach "La Ruinie" i "Hyćce". Koło TworzyMy jest także organizatorem Międzyszkolnych Konkursów Plastycznych na terenie miasta Poznania, w których biorą udział uczniowie szkół specjalnych.
 

 

 Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło języka niemieckiego

Kółko języka niemieckiego istnieje w ZSS nr 105
już od 7 lat.
Opiekunem koła jest nauczyciel j. niemieckiego
p. Aneta Ławniczak.
 
Głównym celem edukacyjnym kółka języka niemieckiego jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz poszerzanie słownictwa, doskonalenie poprawności wymowy i prawidłowego akcentowania w j. niemieckim, powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni, zasad ortograficznych i gramatycznych w j. niemieckim. Uczestnikami kółka są uczniowie upośledzeni
w stopniu lekkim klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej, klas IV-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz klas I- III  Gimnazjum Specjalnego.
 
Co roku kółko stawia przed sobą zadania, które stopniowo realizuje.
 
 
W latach 2006/2007 wystawione zostało w naszej szkole po raz pierwszy   przedstawienie niemieckojęzyczne na podstawie baśni braci Grimm ”Die Bremer Stadtmusikanten”-„Muzykanci z Bremy”
 
W latach 2007/2008 kółko przygotowało i pokazało wszystkim uczniom i nauczycielom przedstawienie słowno-muzyczne
„Wir lernen Deutsch” - „Uczymy się j. niemieckiego”
 

W latach 2008/2009 uczestnicy kółka zaprezentowali scenkę jasełkową w j. niemieckim z popularną kolędą ”Stille Nacht” – „Cicha noc”.
 

 

  

Od roku 2009/2010 w ramach kółka przygotowywany jest Szkolny Dzień J. Niemieckiego, w którym biorą udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II i III etapu nauczania.
Cykliczne spotkania w ramach Dnia J. Niemieckiego mają na celu powtórzenie wiadomości oraz usystematyzowanie wiedzy krajoznawczej. Uczniowie mają co roku okazję na wesoło, z humorem i w ruchu utrwalić umiejętności językowe i szlifować kompetencję międzykulturową
W przygotowaniu Dnia J. Niemieckiego opiekuna kółka wspiera p. Katarzyna Modrzejewska.
 

 

 
W roku szkolnym 2012/2013  proponowane są również dodatkowe zajęcia dla uczniów   z trudnościami w nauce indywidualne bądź grupowe, przygotowanie poszczególnych uczniów do egzaminu z j. niemieckiego, który odbywa się pod koniec III klasy gimnazjum oraz gry i zabawy utrwalające i systematyzujące wiadomości i umiejętności na różnych etapach nauczania.
 
W latach 2014-2016 w ramach kółka j. niemieckiego odbywają się zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z j.niemieckiego. Uczniowie, którzy mają istotne trudności w nabywaniu nowych kompetencji językowychmogą indywidualnie lub w niewielkich grupachuzupełnić braki w wiadomościach i opanować umiejętności językowe objęte programem naucznia danej klasy.
 

 

 Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło pływackie

 
Oswajanie z wodą oraz nauka pływania realizowane są dwutorowo. Dzieci młodsze oraz młodzież rozpoczynająca swą przygodę z pływaniem uczestniczą w zajęciach, które odbywają się dwa razy w tygodniu w Centrum Pływania i Fitnesu "FitSwim" w Poznaniu.
Starsi uczniowie a także dzieci kontynuujące naukę pływania biorą udział w zajęciach na „Termach Maltańskich”, które odbywają się cyklicznie raz w tygodniu.
Zajęcia na obu pływalniach realizowane są zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i pozalekcyjnych kół sportowych. Uczniowie dojeżdżają na zajęcia pod opieką nauczycieli, uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Udział w zajęciach umożliwia uczniom rozwijanie czucia własnego ciała w wodzie, naukę bezpiecznego korzystania z kąpielisk, kształcenie umiejętności pływania, doskonalenie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej, doskonalenie koordynacji ruchowej oraz korygowanie zaburzeń w postawie ciała.
Uczniowie kształtują prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne, uczą się aktywnego spędzania czasu wolnego, pokonują własne słabości i ograniczenia.
Reprezentacja naszej szkoły od wielu już lat zdobywa medale podczas „Mistrzostw Poznania Szkolnictwa Specjalnego w Pływaniu” oraz „Zawodów Pływackich” organizowanych przez Wojewódzki Okręgowy Związek Pływacki.
W Studio Pływania Zdrowotnego MBP na Wildzie organizowane są lekcje pokazowe dla rodziców.
 
 
Nauczyciele wf prowadzący zajęcia na pływalniach – mgr Ewa Maruszewska, mgr Dorota Flieger, mgr Dorota Stypa, mgr Marek Błażejak, mgr Jacek Olewniczak, mgr Łukasz Maćkowiak, mgr Młynarczyk.
 
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło sportowe

W poniedziałki w ZSS nr 105 na sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia sportowe przez mgr Jacka Olewniczaka.
Koło sportowe ma za zadanie przygotowanie kadry ZSS nr 105 do rozgrywek międzyszkolnych w dyscyplinach zespołowych:
- koszykówka
- unihokej
- piłka nożna
- koszykówka uliczna.

Zajęcia obejmują swoją tematyką:
- przygotowanie techniczne
- przygotowanie taktyczne
- przygotowanie kondycyjne.

W celu zwiększenia siły i masy mięśniowej zawodników, prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe na szkolnej siłowni.
Zapraszamy!!!
Kadra ZSS nr 105

 
 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gry i zabawy sportowe

Koło Gier i Zabaw Sportowych prowadzone jest przez mgr Annę Bartkowiak. Przeznaczone jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.
 
Głównym celem zajęć jest przygotowanie małych sportowców do uprawiania sportu przez całe życie. Podczas zajęć ważnym elementem jest wpajanie zasad pomagających zostać wzorowym
sportowcem, uczniem potrafiącym przestrzegać zasady obowiązujące podczas zabaw, gier i zajęć dydaktycznych w szkole.
Poznajemy jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego i obiektów sportowych.
 
· Poznajemy  i przestrzegamy zasady bezpiecznego współdziałania w zespole podczas gier i zabaw sportowych
· Poznajemy i przestrzegamy podstawowe zasady dbałości o higienę osobistą
· Poznajemy i przestrzegamy uproszczone, podstawowe przepisy Gier i zabaw sportowych. W trakcie zajęć realizujemy:
 
1. Gry zabawy w terenie z przyborem i sprzętem sportowym:
   -na sali gimnastycznej
   -na boisku szkolnym
   -na boisku sportowym
   -na terenach rekreacyjnych jeziora Malta
2. Mini gry sportowe
   -mini piłka nożna
   -mini piłka koszykowa
   -mini uni hokej
 3.  Gry i zabawy rekreacyjne
   - gra w Ringo
   - Badminton
   - Tenis stołowy
   - Gra Piłkarzyki
   - Dwa Ognie
4. Nauka jazdy na rowerze
   - trójkołowym
   - dwukołowym
5. Marsz Nodic Walking
 
Opiekun Koła Gier i Zabaw Sportowych - mgr Anna Bartkowiak
 

 

Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło taneczne

Zajęcia ruchowe przy muzyce realizowane są zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i pozalekcyjnych zajęć koła sportowego. Spotkania kółka tanecznego odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu, w sali gimnastycznej naszej szkoły. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość spontanicznej odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Zajęcia pozytywnie wpływają na doskonalenie wrażliwości muzycznej, poprawę sprawności fizycznej ogólnej poprzez ćwiczenia przy muzyce, doskonalenie koordynacji oraz pamięci ruchowej, rozwijanie umiejętności planowania ruchu w przestrzeni, kształcenie estetyki ruchu, zamiłowanie do tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
Zespół „Cheerleaders” od kilku lat godnie reprezentuje naszą szkołę w zawodach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, dopinguje szkolnej drużynie sportowej podczas rozgrywek i turniejów, uczestniczy w różnego rodzaju pokazach.
ZSS nr 105 w Poznaniu jest organizatorem „Mistrzostw Poznania w Tańcu Sportowym”.
Opiekun koła tanecznego i zespołu „Cheerleaders” – mgr Ewa Maruszewska.
 
Najważniejsze osiągnięcia:
2010 – I miejsce w Turnieju Tanecznym o „Złotą Nutkę” w Kościanie
2011 – IV miejsce w Turnieju Tanecznym o „Złotą Nutkę” w Kościanie
2011 – I miejsce w „I Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”
2012 – Wyróżnienie w Turnieju Tanecznym o „Złotą Nutkę” w Kościanie
2012 – III miejsce w „II Mistrzostwach Poznania w Tańcu Sportowym”.

 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło narciarsko-rowerowe

 

Zajęcia koła odbywają się w soboty, prowadzą je nauczyciele wychowania fizycznego Grzegorz Radzikowski i Marek Błażejak. Jednodniowe wycieczki rowerowe organizowane są w okresie wrzesień-pażdziernik i kwiecień-czerwiec, a w okresie październik – marzec odbywają się zajęcia narciarskie na stoku Malta Ski. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce SPORT.
 

 

 Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło "CZYTAM"

Kto czyta książki żyje podwójnie. - Umberto Eco

 

 
 
        Koło CZYTAM to zajęcia dodatkowe dla dzieci które podjęły naukę czytania i chcą tą umiejętność doskonalić. Dzieci które lubią czytać i słuchać słowa czytanego. To także zajęcia dla dzieci, które podjęły naukę czytania i spotkały się z trudnościami w nabywaniu tej umiejętności. W kameralnej grupie w godzinach przedlekcyjnych ćwiczymy umiejętne czytanie ze zrozumieniem.
Uczestnicząc w zajęciach proponowanych przez koło chcemy osiągnąć cele:
 
1.Rozbudzenie zainteresowania czytaniem.
2.Nauka samodzielnego czytania z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno-sekwencyjnej.
3.Wypracowanie umiejętności słuchania czytanego tekstu.
4.Wypracowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 
 
Realizujemy zadania
1.od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
2.czytanie sylab zamkniętych
3.samodzielne czytanie tekstów
4.czytanie tekstu ze zrozumieniem
5.układanie historyjek obrazkowych
6.sluchanie ze zrozumieniem czytanego tekstu
 
 
Ćwiczymy zalecane umiejętności w metodyce nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej
1.ćwiczenia spostrzegania wzrokowego oraz analizy i syntezy wzrokowej
2.ćwiczenia pamięci symultanicznej
3.ćwiczenia pamięci sekwencyjnej
 
Opracowała i realizuje: Anna Hartman
 

 Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Warsztaty literackie

Warsztaty literackie działają w naszej szkole już czwarty rok. Zorganizowano je w celu zachęcenia uczniów do planowych oraz systematycznych kontaktów
z literaturą. Uczniowie uczestniczą w nich dobrowolnie. Program zajęć zawsze dostosowany jest do możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczestniczących w nich uczniów, którzy biorą udział w tworzeniu programu warsztatów, zgłaszając swoje propozycje tematów i zagadnień do realizacji.
           
 
Podczas zajęć mają okazję do poszerzania swojej wiedzy polonistycznej, rozwijania zdolności i zainteresowań z zakresu języka polskiego, często w formie zabawy, a także miło i przyjemnie spędzić czas. Między innymi:
- piszą wiersze i teksty piosenek
- układają krótkie dialogi
- czytają prozę i poezję oraz czasopisma tematyczne
- coraz sprawniej posługują się słownikami i encyklopedią
- redagują życzenia okolicznościowe
- interpretują graficznie i plastycznie utwory literackie
- tworzą teksty komiksów
- korzystają z Internetu jako źródła informacji
- konstruują notatki na określony temat wykorzystując informacje uzyskane z różnych źródeł.

 

Opiekun : Lidia Lisowska

 

Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło "Muzyczne wariacje"

Koło „Muzyczne Wariacje” skierowane jest dla młodzieży klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Celem spotkań jest rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
W ramach koła realizowany jest 3-letni projekt „Muzyczne Wariacje”. W tym czasie młodzież uczestniczy w cyklicznych spotkaniach w Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Etnograficznym.
W ramach współpracy z Poznańskimi Szkołami Muzycznymi odbywają się spotkania „na żywo”. W tym czasie uczniowie mają okazję poznać różne instrumenty muzyczne: zobaczyć, dotknąć, posłuchać, a nawet spróbować swoich sił. Regularnie uczestniczą w koncertach i próbach Filharmonii Poznańskiej. 
Od tego roku została nawiązana współpraca z zespołem folklorystycznym „Wielkopolanie” działającym w Centrum Animacji i Kultury przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję poznać tancerzy z zespołu ludowego, zwiedzić garderobę, a nawet przymierzać ich stroje.
Każdego roku odbywają się lokalne wycieczki w celu poznania muzycznych miejsc w Poznaniu i okolicy. W najbliższym czasie zostaną one poszerzone o ciekawe miejsca w Polsce.
Rok szkolny kończy się konkursem „Mam talent”.  Wyobraźnia i pomysłowość naszej młodzieży zadziwia jurorów i kolegów ze szkoły.  
 
 
 

Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Klub "Wesołe iskierki"

CELE DZIAŁALNOŚCI:
 
  1. Integrowanie uczniów z zespołów klasowych poprzez zabawy i tańce.
  2. Kształtowanie świadomości dbania o własne zdrowie w poszczególnych porach roku – kontynuowanie tematyki spotkań dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego na ćwiczeniach ruchowych i konstruktywnej zabawie. Tematy spotkań dotyczyć także będą problematyki zdrowego odżywiania oraz konieczności dbania o higienę osobistą.

 

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie pod hasłem:
 
„CAŁA GDAŃSKA CZYTA DZIECIOM”
 
    3. Skorelowanie powyższych zadań z aktualnymi porami roku oraz
        świętami.
    4. Kształtowanie szacunku wobec nauczycieli szkoły i dyrekcji.
 
Realizacja zadań Klubu odbywać się będzie w budynku szkoły przy ul. Gdańskiej oraz na terenach zielonych MOS-u.
Uczestnikami spotkań Klubu będą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Spotkania prowadzą: p. Monika Ślebioda, p. Aleksandra Mróz,
p. Mariola Dziurkiewicz oraz p. Paulina Wieczorkiewicz
 
 
 
 

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klub Zabawy

 
Zajęcia koła KLUB ZABAWY są adresowane przede wszystkim do uczniów szkoły podstawowej. W ramach spotkań realizowana jest innowacja pedagogiczna „Orientacja przestrzenna w zabawach ludowych”. Jej główny cel to nauka lub doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz otoczeniu poprzez znane zabawy ludowe ruchowe i muzyczno – ruchowe. Taka forma zajęć służy wielozmysłowej stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka. Opiekunem koła jest p. Magdalena Kołodziejczyk.
 
Szczegółowe informacje dotyczące innowacji można znaleźć w zakładce „projekty i innowacje”.

Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klub podróżnika

 
 
Klub Podróżnika powstał w 2009 roku, z myślą o uczniach z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, którzy nie mają możliwości korzystania z wycieczek proponowanych w biurach podróży.  Klub miał w założeniu zrzeszać maksymalnie 15 dzieci i młodzieży. Obecnie w wycieczkach uczestniczy grupa 30 uczniów, na przemian w zależności od rodzaju wyjazdu. Dzięki tym wyjazdom uczniowie mają okazję poznać i zwiedzić najważniejsze miasta Polski, zobaczyć ich zabytki, spędzić radośnie weekendowy czas w gronie kolegów z różnych zespołów klasowych, poczuć atmosferę zjedzenia posiłków w restauracjach oraz możliwość przejechania się niekiedy pierwszy raz w życiu różnymi środkami lokomocji.
 
 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
 

Początek strony

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koło "Bądź bezpieczny"

Zajęcia koła „Bądź bezpieczny” mają charakter edukacyjno – profilaktyczny. Adresowane są do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej z lekkim upośledzeniem umysłowym. Podstawowym zadaniem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podniesienie ich świadomości wobec zagrożeń, jakie mogą napotkać w domu, szkole, na drodze czy na podwórku. Treści w nim zawarte dostosowane są do potrzeb i możliwości poznawczych uczniów.
Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa to priorytetowe zadanie, jakie stoi przed rodzicem, szkołą i nauczycielem. Każdy z nas pragnie, by dziecko było radosne i szczęśliwe. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy zawsze i wszędzie czuje się bezpiecznie, dlatego też naszym obowiązkiem jest nie tylko chronić dziecko, ale przede wszystkim systematycznie wdrażać zasady bezpiecznego zachowania w domu, na podwórku, w szkole i na drodze już od wczesnego dzieciństwa. Należy rozwijać umiejętności i kształtować postawy pozwalające na unikanie i pokonywanie niebezpieczeństw w każdym etapie edukacji, dostosowując metody i formy pracy do rozwoju psychicznego i intelektualnego dziecka.
Uczeń znający zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach niewątpliwie potrafi uniknąć przykrych zdarzeń i wypadków, które często
są przyczyną wielu dramatów. Dlatego też, profilaktyka w zakresie tego tematu jest ważna i bardzo potrzebna szczególnie w takiej instytucji jaką jest szkoła.
 
Magdalena Dzięcioł

 

Początek strony

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Radio "Węzełek"

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują okolicznościowe audycje radiowe i słuchowiska.


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło "Sprawne ręce - origami"

 

Koło zainteresowań „Sprawne ręce – origami” działa od 1 września 2011r. Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętność dokładnego składania papieru wg określonego wzoru. Sami przygotowują elementy potrzebne do wykonania prac plastycznych; utrwalają znajomość podstawowych figur geometrycznych. Tworzą zarówno płaskie, jak i przestrzenne prace plastyczne wg określonego wzoru – często łączą prace „origami” z innymi technikami plastycznymi.
 

Początek strony

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło "Szlakami Wielkopolski"

Pomysł powstania koła zrodził się w 2004 roku jako kontynuacja zadania projektowego "Poznań w baśni, legendzie i poezji" realizowanego na 40-lecie ZSS nr 105 w Poznaniu. Powołane zostało ono z myślą o uczniach upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym klas gimnazjalnych, a od trzech lat przede wszystkim klas ponadgimnazjalnych.
Do 2010 roku koło nosiło nazwę "Szlakami legend Wielkopolski", a od września 2010 - "Szlakami Wielkopolski". Działalność koła ma charakter wycieczek do wybranych miejsc wyznaczonymi, choć nie tylko turystycznymi, drogami, pieszo, autokarem bądź komunikacją publiczną.
Głównymi celami spotkań jest przekazywanie wiedzy o folklorze i niezwykłości ziemi wielkopolskiej na tle kultury polskiej, rozwijanie wiedzy o historii Wielkopolski w oparciu o rodzinne doświadczenia, poznawanie zabytków, ogrodów, parków, lasów, okazów przyrody, ścieżek edukacyjnych, miast i współczesnej architektury ziemi wielkopolskiej, rozwijanie kontaktów
ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu kształtowania więzi i rozumienia niezależności drugiego człowieka, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości regionalnej. Dzięki tym działaniom uczniowie rozwijają mowę, doskonalą sposoby komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego, rozwijają sprawność ruchową, pogłębiają wiedzę o otaczającym świecie i życiu codziennym, rozszerzają twórczą i odtwórczą aktywność.
 

 

 

Opiekunowie koła: Beata Chrystek, Robert Dąbrowski

 

 Początek strony

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klub Europejczyka

Szkolny „Klub Europejczyka” rozpoczął swoją tegoroczną działalność od poznania wybranych państw europejskich. Pierwszym z krajów, któremu wszechstronnie przyglądamy się, jest Wielka Brytania. Nasi klubowicze wiedzą już jakie są symbole tego państwa, znają jego położenie geograficzne, klimat, metropolie, zabytki. Mało tego, używają także angielskich zwrotów grzecznościowych i gustują w angielskim humorze propagowanym przez Benny Hilla i Rowana Atkinsona. W ramach zajęć zorganizowaliśmy także five o c´lock z tradycyjną herbatką i ciastkiem oraz  nauczyliśmy się przygotowywać pudding. Zgodnie z angielską tradycją prowadziliśmy też interesującą konwersację z panią Renatą, bywalczynią Londynu.

 

2015.11.30 - Spotkanie Klubu Europejczyka "GRECJA"

2015.12.03 - Lekcja otwarta o Niemczech

 

Opiekunki koła: Aneta Ławniczak, Małgorzata Dąbrowska

 

 Początek strony

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło TPD

 
Podstawowym celem działalności szkolnego koła TPD jest niesienie pomocy rzeczowej i finansowej najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzinom.
Do najważniejszych zadań realizowanych przez TPD można zaliczyć współpracę z Bankiem Żywności, dzięki której rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej  otrzymują pomoc w postaci paczek żywnościowych. Przy wsparciu Szkolnej Komisji Pomocy Uczniom z produktów spożywczych otrzymanych z Banku Żywności przygotowywane są świąteczne paczki żywnościowe na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
Wymiernym owocem współpracy szkolnego koła TPD z Komisją Pomocy Uczniom są całoroczne zbiórki odzieży nowej i używanej, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów higieny osobistej oraz środków czystości, które następnie trafiają do najuboższych uczniów i ich rodzin.
Do odrębnych zadań szkolnego koła TPD należy zbieranie składek członkowskich, prowadzenie dokumentacji koła, coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego oraz podejmowanie starań w celu pozyskania źródeł wsparcia rzeczowego lub finansowego. Ze zgromadzonych środków finansowych dotowane są wycieczki klasowe, obozy rehabilitacyjne, rajdy itp. Część funduszy przeznaczona jest na pomoc uczniom w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji losowej wymagającej natychmiastowej pomocy.
 
Opiekun szkolnego koła TPD: Magdalena Balcerzak
Początek strony

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło PCK

Szkolne koło PCK od wielu lat promuje w naszej placówce zdrowy styl życia oraz nawyki prozdrowotne.  Uczniowie gimnazjum oraz klas przysposabiających do pracy z powodzeniem biorą  udział w międzyszkolnych  konkursach dotyczących zdrowia oraz realizują liczne projekty związane z tymi zagadnieniami.
 

 

 Początek strony

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło SKO

 
 
Koło SKO działa w szkole od wielu lat.
Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego biorą udział w licznych konkursach.
W klasach przeprowadzane są pogadanki na temat sposobów oszczędzania.
Prowadzona jest również Kronika SKO.
Szkoła przystępuje do Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych - ogłaszanego przez Bank PKO BP.
Ożywiona działalność zaowocowała wieloma sukcesami.
Za propagowanie idei oszczędzania szkoła w ostatnich czterech latach już po raz kolejny otrzymała - Nagrodę w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności.
Opiekun Koła SKO pani J. Bródka została wyróżniona Brązową Odznaką SKO za zasługi
w krzewieniu idei i praktyki zorganizowanego oszczędzania wśród młodzieży szkolnej.

 

 

Opiekun koła: Joanna Bródka

 Początek strony

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Koło "Tropiciele historii"

Spotkania uczniów klasy I gimnazjum uczęszczających na zajęcia kółka odbywają się raz w tygodniu.
W miesiącu październiku przenieśliśmy się w czasy prehistoryczne. Naśladując ludzi pierwotnych uczniowie wykonali strzały z kamiennymi grotami, malowidła ścienne (na kartonie), mielili mąkę na żarnach, uczyli się pleść liny. Skosztowaliśmy również placków z mąki żytniej i orkiszowej. Zapoznaliśmy się także z prehistorycznymi miejscami kultu religijnego i wykonaliśmy makietę Stonehenge.
 

 

Podczas kolejnych zajęć odbyliśmy wycieczkę do Muzeum Archeologicznego. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy i przedyskutowaliśmy wystawę obrazująca czasy Neolitu oraz wystawę prezentująca życie pierwszych Słowian.

 

 


W miesiącu listopadzie przenieśliśmy się do Starożytnego Egiptu. Uczniowie poznali panteon bogów egipskich i zapoznali się ze zwyczajem mumifikacji. Przeszliśmy też kurs pisma egipskiego - hieroglifów. Na zajęciach powstały dwie makiety historyczne - piramidy i Zikkurat. Zaprojektowaliśmy też  strój Kleopatry. Korzystając ze zgromadzonych rekwizytów stworzyliśmy scenografię do krótkiego filmiku o Starożytnym Egipcie, w którym wzięli udział wszyscy „Tropiciele historii”. W miesiącu listopadzie przeniesiemy się do dwóch cywilizacji starożytnych: Izraela i Indii.
 

FILM
autor: Łukasz Hampel

 

Kółko historyczne działające w naszej szkole realizuje projekt „Podróże w czasie – z wizytą u naszych kolegów ze starożytnych cywilizacji”. Poznaliśmy już czasy prehistoryczne, cywilizacje starożytnych Babilończyków, Sumeryjczyków, Egipcjan, Majów. Podczas zajęć mających miejsce bezpośrednio po feriach zimowych odwiedziliśmy największą cywilizację dalekiego wschodu - Chiny starożytne.

 

 

Starożytne Chiny - ceremoniał parzenia herbaty

 

 

Starożytne Chiny: jedzenie pałeczkami ; symbol smoka w tatuażu wodnym

 

 

Cywilizacje Majów i Egipcjan - tworzenie makiet świątyń oraz grobowców

Starożytny Egipt - tworzenie alfabetu hieroglificznego

 

W miesiącu styczniu, uczniowie klasy I gimnazjum należący do kółka historycznego „Tropiciele Historii” poznali dzieje, kulturę i religię Hebrajczyków. Ta obszerna i ciekawa tematyka została zobrazowana przez nas w trzyczęściowym filmie, poświęconym: losom Narodu Wybranego w okresie starożytności, tradycji żydowskiej i religii judaistycznej. Zapraszamy do obejrzenia efektów podróży w czasie „Tropicieli Historii”, zamieszczonych w zakładce „Nasze filmy”.

 

CHINY

INDIE

ŚREDNIOWIECZE

 CHRZEST POLSKI

KLASYCZNY POZNAŃ

 

 Początek strony

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Jeżeli zauważysz błąd – zgłoś go do
administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502