Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Świetlica

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima posiada dwie świetlice szkolne.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.

 

 

W świetlicy opieką objęte są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi.

 

Świetlice funkcjonują w godzinach:

od poniedziałku do czwartku  6:30 - 17:00

w piątki                                           6:30 - 16:30

 

Świetlice spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane, jako wewnątrzszkolne komórki wspomagające i uzupełniające pracę szkoły we wszystkich obszarach.

 

   

 

Celem działalności świetlic jest :

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanie opieki wychowawczej i socjalnej
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci , poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć np. plastycznych,  muzycznych, teatralnych
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami
 • organizowanie rozrywki zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami uczniów oraz psychologami szkoły.
 • kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków
 • wspieranie rozwoju intelektualnego
 • rozwijanie postaw patriotycznych,szacunku do wartości narodowych,tradycji i obyczajów
 • edukacja ekologicznai prozdrowotna
 • edukacja czytelnicza i medialna
 • ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu
 • pomoc w odrabianiu zadan domowych
 • wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 

 
 

W naszych świetlicach pracuje wspaniały, wykwalifikowany zespół ludzi, pełen empatii i miłości dla naszych podopiecznych.

 

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej.pdf

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502