Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

SOCJOTERAPIA

Przeznaczona dla:

  • Dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu lekkim,
  • Dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi,
  • Dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami edukacyjno- wychowawczymi np. ADHD oraz po traumatycznych przeżyciach ( jednorazowych oraz chronicznych),
  • Dzieci i młodzieży z deficytami parcjalnymi ( cząstkowymi) które mogą być przyczyną trudnych zachowań na terenie szkoły.

Założenia metody:

  • Przebudowa negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych.
  • Tworzenie sytuacji w której dzieci będą miały szansę poznać siebie, docenić swoje mocne strony i wykorzystać je w różnych sytuacjach życiowych.
  • Korygowanie niepożądanych zachowań.
  • Stwarzanie sytuacji do ćwiczenia nowych zachowań i umiejętności w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości.
  • Tworzenie sytuacji sprzyjających odreagowaniu napięć emocjonalnych.
  • Uczenie nowych umiejętności społecznych.
Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502