Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

METODA M. FROSTIG

Przeznaczona dla:

  • Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz dla dzieci w normie intelektualnej.
  • Dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
  • Dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
     

Założenia metody:

  • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej za pomocą zestawów ćwiczeń – wzory i obrazki.
  • Usprawnianie tych funkcji, które są zachwiane.
  • Usprawnianie i normowanie procesów poznawczych.
  • Nabywanie sprawności w posługiwaniu się narzędziami.
Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502