Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja SenSoryczna
Przeznaczona dla dzieci z:

 • Trudnościami  w uczeniu się
 • Zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy biernej i czynnej
 • Dysleksją rozwojową.
 • Nadruchliwością i problemami w koncentracji uwagi.
 • Zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.
 • Autyzmem wczesnodziecięcym.
 • Mózgowym porażeniem   dziecięcym.
 • Obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego.


Założenia metody:

 • o forma „Naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą.
 • Dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz poprawia integrację sensoryczną polegającą na właściwym rozpoznawaniu, połączeniu w jedną całość i zapamiętywaniu docierających do systemu nerwowego informacji sensorycznych.
 • Terapia wzmacnia procesy nerwowe.
 • Zajęcia odbywają się w sali specjalnie wyposażonej w sprzęt  do stymulacji systemu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego, wzrokowego słuchowego i węchowego
Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502