Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Gimnazjum

  

 

W Gimnazjum Specjalnym nr 105 w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje
  • klasa III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • klasa III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 
Nauka w szkole trwa trzy lata i jest obowiązkowa do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.
Młodzież gimnazjalna może uczyć się w naszej placówce do 21 roku życia.
 


 
Gimnazjum Specjalne nr 105 to wykwalifikowana kadra pedagogiczna, której ofertę rozszerzają nowoczesne multimedialne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne, programy autorskie oraz liczne projekty edukacyjne. Młodzież uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, arteterapeutycznych, informatycznych oraz sportowych. Zajęcia prowadzone są w  dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych z tablicami multimedialnymi.
Edukacja gimnazjalna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ma na celu wprowadzenie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, wprowadzenie go w świat kultury i sztuki oraz rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
Kształcenie uczniów jest oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego lecz formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz jej możliwości psychofizycznych.
W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego.
Każdy uczeń, obowiązkowo, bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 

Wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotów humanistycznych uczniowie zdobywają w salach bogatych w ciekawe rekwizyty, w namacalny sposób przybliżające realia dawnych czasów. Do dyspozycji gimnazjalistów są słowniki, encyklopedie i czasopisma , filmoteka z zakresu lektur szkolnych i zagadnień popularnonaukowych. Uczniowie uczą się skutecznie docierać do źródeł informacji i efektywnie z nich korzystać. Interesującą formą przyswajania zagadnień historycznych są realizowane projekty, w ramach których młodzież odwiedza muzea, tworzy makiety, projektuje stroje, przygotowuje scenografię  i nakręca filmy.
Wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych każdego roku biorą udział w konkursie humanistycznym odpowiadając na pytania z zakresu j. polskiego, historii i nauki o społeczeństwie.  Najlepszy uczeń zdobywa tytuł „Humanisty roku”.

 

 

W pracowniach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nie brakuje nowoczesnych środków dydaktycznych nie tylko  usprawniających proces nauczania i uczenia się, ale również dostarczających wrażeń i spostrzeżeń, na których opierają się czynności umysłowe a także różnego rodzaju czynności praktyczne. Uczniowie chętnie korzystają z komputerów, programów multimedialnych, mikroskopów, telewizorów, DVD, tablic, przyrządów i modeli,  umożliwiających łatwiejsze przyswajania i przetwarzania wiedzy.
Już od kilkunastu lat nauczyciele geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki organizują w okresie wiosennym  atrakcyjny dla młodzieży, konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej, swym charakterem przypominający popularne teleturnieje telewizyjne. Utrwalona i ugruntowana w ten sposób wiedza interdyscyplinarna, stanowi bardzo dobre przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych.


     

 

W celu ułatwienia młodzieży nauki języka niemieckiego szkoła nasza nawiązała kontakty i przyjacielskie relacje z kolegami z Niemiec, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Szeroko stosowane metody aktywizujące, przygotowywanie z uczniami przedstawień, organizowanie wycieczek, zapraszanie na lekcje gości niemieckojęzycznych, organizowanie Dnia Języka Niemieckiego, poszerzanie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności i przyczynia się do osiągnięcia dużych sukcesów podczas egzaminów gimnazjalnych po kl. III.
 

 

Nowatorskie i godne naśladowania spojrzenie na lekcje propagują nauczyciele wychowania fizycznego. Ich celem jest przybliżenie różnych form ruchu, możliwych do kontynuowania w życiu dorosłym oraz pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i prozdrowotnej zabawy w grupie lub rodzinie. W ramach innowacji pedagogicznej „Ze sportem przez całe życie”, która obecnie jest już praktyką szkolną, proponowane są  zajęcia z narciarstwa zjazdowego, łyżworolek, nordic walkingu, biegów wytrzymałościowych, treningu na siłowni, jazdy na rowerach oraz aerobicu i ćwiczeń przy muzyce, również  w soboty, co pozwala wykształcić wśród  wychowanków potrzebę działania z własnej woli, w wolnym czasie. Uczniowie gimnazjum mogą  wykazać się w rywalizacjach sportowych takich jak: Mistrzostwa Poznania Szkół Specjalnych w Narciarstwie Zjazdowym, Grand Prix Poznania w Narciarstwie Zjazdowym, Mistrzostwa Wielkopolski Family Cup, Bieg z Klasą, Malta Trail Running – cykl Salomon Trail Running, biegi dziecięce organizowane przy Poznańskim Maratonie, Mistrzostwa Polski Sprawni Razem oraz w wielu innych imprezach sportowych organizowanych przez szkoły i władze miasta Poznania.
 

 

Klasy gimnazjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oferują naukę w małych, kameralnych zespołach. Kształcenie jest zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży. Edukacja polega na całościowej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych.
Uczniowie oprócz doskonalenia umiejętności szkolnych mogą w trakcie zajęć praktycznych rozwijać swoje zdolności kulinarne, techniczne, artystyczne. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym: biorą udział w wielu imprezach, wycieczkach, "zielonych szkołach", "białych szkołach",obozach rehabilitacyjno- terapeutyczno-sportowych.
Uczniowie chodzą na pływalnie, gdzie nabywają i rozwijają swoje umiejętności pływackie. Prezentują je później w zawodach lub olimpiadach.
Organizowane są wyjścia do placówek kulturalnych- kin, teatru, na wystawy.  Klasy ze swoimi wychowawcami organizują wspólne świętowanie ważnych dla uczniów uroczystości-  urodzin, imienin, spotkań świątecznych. Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów.
 

 

Uczniowie gimnazjum zarówno klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jak i w stopniu umiarkowanym i znacznym  rozwijają swoje zainteresowania oraz pasje poprzez korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań. Wspólnie uczestniczą w licznych obozach sportowo – rehabilitacyjnych oraz wycieczkach krajowych i zagranicznych.


 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502