Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Biblioteka

 „Biblioteka jest miejscem zaczarowanym,
blisko tu do bajki i prawdy, do uśmiechu, do wzruszeń”

 

 Do biblioteki szkolnej zapraszamy codziennie w godzinach 8.00-14.00 (z wyjątkiem środy).

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i miejscem służącym realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. To miejsce gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Z księgozbioru mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

 

 

W bibliotece szkolnej uczniowie wypożyczają  podręczniki szkolne na dany rok szkolny.   Obowiązkiem uczniów jest dbałość o stan podręczników, tak aby mogły służyć uczniom w następnych latach.

 

 

 

Wszystkie wypożyczone książki, podręczniki i inne materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 

 

Zasoby biblioteki   

Podstawę  księgozbioru stanowi literatura dla dzieci i młodzieży oraz lektury. Biblioteka zapewnia podręczniki uczniom szkoły.
W bibliotece wyodrębniony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, atlasy, przewodniki,  z którego można korzystać w czytelni. Dla nauczycieli i rodziców wyodrębniona jest literatura pedagogiczna i metodyczna.
W bibliotece można korzystać z czasopism dziecięcych,młodzieżowych oraz pedagogicznych.
Biblioteka szkolna udostępnia również zbiory specjalne w postaci płyt CD i DVD.

 

 

 

W bibliotece działa CENTRUM MULTIMEDIALNE wyposażone w cztery stanowiska multimedialne  z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą tu  korzystać z edukacyjnych programów multimedialnych, samodzielnie wyszukiwać informacje w Internecie.

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502