Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

ARTETERAPIA

Przeznaczona dla:

 • Dzieci nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo.
 • Dzieci niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie.
 • Dzieci agresywnych
 • Dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
   

Metoda zakłada wykorzystanie twórczości artystycznej w celach:

 • Diagnostycznych (diagnozowanie potrzeb, popędów i możliwości twórczych)
 • Terapeutycznych (terapia zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i społecznych, wzbogacenie osobowości, uświadomienie własnych możliwości, uwalnianie od niepokojów i lęków).
 • Edukacyjnych ( wzbogacanie życia wewnętrznego, otwarcie na nowe wartości, kształcenie intelektu, zmuszanie do refleksji, ).
 • Rekreacyjnych (dostarczenie odprężenia psychicznego, oderwanie od trosk i problemów).
 • Ekspresyjnych (ujawnianie tłumionych emocji).
   

Formy działań arteterapeutycznych prowadzonych w placówce:

 • Terapia za pomocą sztuk plastycznych
 • Muzykoterapia i rytmikoterapia
 • Teatroterapia
Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502