Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Rok Janusza Korczaka

 

Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza Korczaka. Pragnąc przybliżyć naszym uczniom postać wspaniałego pedagoga, lekarza i pisarza, zorganizowaliśmy spotkania dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum prezentujące biografię, myśl pedagogiczną oraz dorobek pisarski Korczaka. Uczniowie klas I - VI SP dowiedzieli się, kim był Janusz Korczak i jakie były jego losy, a także w przystępny sposób, poprzez analizę treści bajek animowanych o królu Maciusiu I, poznali wartości propagowane przez pedagoga.
(zdjęcia klasy SP)
Spotkanie dla klas gimnazjalnych poprowadziła klasa III gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni Pani Justyny Zbroi-Nowak. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną o Januszu Korczaku wzbogaconą o informacje dotyczące Jego życia oraz zaprezentowali scenki ilustrujące przykazania pedagogiczne Korczaka skierowane do dzieci, młodzieży i jej dorosłych opiekunów.
(zdjęcia Gimnazjum)
Scenerię obu spotkań tworzyły prace plastyczne ilustrujące osobę Janusza Korczaka i jego książkowego bohatera króla Maciusia I.
 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502